LOVER

Opprinnelig vedtatt 2. juni 1931, endret på Generalforsamlingene 13. april 1961, 15. mars 1991, 4. mars 2016 og 19. april 2018.

§ 1

Foreningens navn er Skanseguttenes Forening, og dens formål er å ivareta Skansens Bataljons interesser, samt økonomisk å trygge dens fremtid og trivsel. 

§ 2

Som medlem av foreningen kan opptas enhver som har vært medlem av Skansens Bataljon, dog ikke aktive medlemmer av bataljonen. Foreningens styre kan, etter individuell vurdering, tillate unntak fra kravet om tidligere medlemskap i Skansens Bataljon. Når et medlem går ut av foreningen, har det intet krav på den. Foreningens styre kan, ved alminnelig vedtak, ekskludere medlemmer frem til neste generalforsamling. Endelig eksklusjon krever vedtak i generalforsamling.

KONTAKT 

+47 480 42 229

FØLG OSS

  • Facebook - Hvit Circle
  • YouTube - Hvit Circle
  • Instagram - Hvit Circle

© 2020 Skansens Bataljon & Skanseguttenes Forening

Design og drift: Cochise Holland