HEDERSTEGN

MEDALJER

SKANSEORDEN

Deles ut til medlemmer som har vist god innsatsminst 5 år.

Båndlengde: 6 - 8cm. (Rødt og Grønt silkebånd)

SKANSEORDEN 2. GRAD

Deles ut til medlemmer som har vist god innsatsminst 10 år.

Festes på toppen av båndet på 1. Grads Orden

SKANSEORDEN 3. GRAD

Deles ut til medlemmer som har vist god innsatsminst 15 år.

SOLDATORDEN

Deles ut til den soldaten som har vist best innsats i sesongen.

Båndlengde: 6 - 8cm. (Rødt og Grønt silkebånd)

SJEFSMEDALJE

Tildeles avtroppende sjef ved sesongavsluttning

Båndlengde: 8 - 10cm. (Rødt og Grønt silkebånd)

HELTEBORG

Korpsets høyeste utmerkelse. Kan deles ut til tidligere aktive medlemmer som har lagt et særdeles godt arbeid ned i Skansens Bataljon i en årrekke. Må ikke deles ut hvert år.

Båndlengde: 15cm. (Rødt og Grønt silkebånd)

POKALER

BESTE OFFISER

Sjefen avgjør hvem av offiserene som har bidratt mest i året.

Høyeste utmerkelse som kan gis til aktive medlemmer.

BESTE PELOTONG

Sjefen avgjør hvilken pelotong som har vært best gjennom sesongen, både fremmøte og eksersis.

BESTE FREMMØTE PELOTONG

Pelotongen med høyest gjennomsnittlig oppmøte gjennom sesongen.

BESTE UNDEROFFISER

Den underoffiseren som har utmerket seg best i løpet av sesongen, og vært en god støttespiller for de andre medlemmene og sin sideoffiser.

BESTE SLAGER

Tamburmajoren avgjør hvem av slagerne som har utmerket seg best i løpet av sesongen.

BESTE FREMMØTE SLAGER

Den slageren som har hatt best fremmøte gjennom sesongen.

BESTE NYBEGYNNER

Deles ut til den nybegynneren som har vist best innsats i sesongen.

BESTE TURGÅER

Til den som har vært flest ganger på Brushytten gjennom sesongen. Medlemmene registrerer seg i hytteboken i hytten. Opptelling siste vakt før sesongavslutning.

DIPLOMER

BESTE SOLDAT I PELOTONGEN

De medlemmene som har utmerket seg best i hver pelotong. Utifra dem velges "Beste Soldat" i hele korpset.

BESTE NYBEGYNNER  I PELOTONGEN

De nybegynnerne som har utmerket seg best i hver pelotong. Utifra dem velges "Beste Nybegynner" i korpset.

ANNET

SKANSESKJOLDET

Deles ut til medlemmer som har vært offiser i minst 5 år.

SJEFSKRUSET

Rådet avgjør om avtroppende sjef fortjener Sjefskruset for sin innsats i året som sjef.

DIVERSE INFORMASJON

Samtlige hederstegn/utmerkelser deles ut på korpsets sesongavslutning på Skansen.

I tillegg til hederligmedaljer bruker medlemmene av korpset medaljer fra Skansejubileene de har deltatt i korpset (ikke sjef). Sjefen bærer også Sjefsmedalje og Ørneorden (fra Sandvikens) på uniformen. Medaljene bruker på uniformsjakken på alle galle dager (Grand Galla). På vanlige marsjdager er det kun sjef som bærer medaljer, da kun Sjefsmedalje og Ørneorden. Når medlemmer mottar Skanseorden, skal hederlige ikke lenger brukes.

KONTAKT 

+47 480 42 229

FØLG OSS

  • Facebook - Hvit Circle
  • YouTube - Hvit Circle
  • Instagram - Hvit Circle

© 2020 Skansens Bataljon & Skanseguttenes Forening

Design og drift: Cochise Holland